Seminaret lægger op en seriøs debat om revisionskomiteers fremtidige rolle

med deltagelse af personer og eksperter, som fremhæver synspunkter om forholdene fra mange forskellige svinkler. Derfor er der blandt talerene formænd for revisionskomiteer, bestyrelsesmedlemmer samt revisorer og advokater. Disse talere vil først gennemgå det store billede - Governance, Risikostyring og Compliance (GRC) 'context' i den nye lov for virksomheder generelt og for virksomheder af offentlig interesse (PIEs) - tiltrædelse og effekt. Slutteligt vil erhvervsakademikere sammendragende komme med opsummeringer og perspektiveringer. herunder den rolle som revisionskomiteer vil have fremadrettet med hensyn til at og overvåning af revisors uafhængighed og forhold til den virksomhed som de reviderer.

Seminaret afholdes under Chatham House Rule, (udenfor referat) for at tiltrække de rigtige deltagere/talere og for at fremme diskussioner og udtalelser om revisionskomiteerne fremtidige opgaver og ansvar.

Hvorledes bliver bestyrelsens (og Revisions Komiteens) rolle som garant overfor aktionærerne og virksomhedens andre "stakeholdere" påvirket af denne lovgivningspakke?
  • Revisionsudvalgenes nye udfordringer vil fremover være i centrum efter de seneste revisionsreformer i EU regi.
  • Hvordan påvirker EU's revisionslovgivning den lovpligtige revision af 'interesse for offentligheden (PIE) selskaber?
  • Hvordan kan formålet med lovgivningen, som er at styrke kvaliteten af revisionen og revisor eller revisionsfirmaets uafhængighed, forbedres?

Målsætningen bag det nye regelsæt (Forordning 537/2014 og Direktiv 2014/56/EC) er også at forbedre kvaliteten af revisionen samt at genskabe investorernes tillid til den tilgængelige finansielle information. Ved bl.a. at: