Revisionsudvalgene får fremover et særskilt og udbygget ansvar

Denne regulering af ansvaret burde derfor give anledning til at bestyrelsen som udgangspunkt skal behandle ansvarsspørgsmålene. Denne diskussion i bestyrelsen er nødvendig for at sikre at der ikke sker underminering af kollegialiteten i resten af bestyrelsen.

Den fulde bestyrelse har fortsat et kollektivt ansvar for alle trufne beslutninger. Derfor skal resten af bestyrelsen vil fremover sikkert vil anvende mindre tid på finansielle forhold, skal ikke tro at det er revisionsudvalget som er ansvarligt. Derfor skal bestyrelsen sikre, at der er øget rapportering om alle finansielle emner fra revisionsudvalget til den øvrige bestyrelse.

Den 5. oktober 2016 vil det også blive drøftet, at der indføres et tilsyn med Revisionsudvalgene på nationalt niveau. Det er tilsynsmyndigheden der skal overvåge og kontrollererevisionsudvalgets sammensætning, dets kompetencer, såvel som dets arbejde. Vil dette fratage aktionærerne deres ret til frit at vælge bestyrelsesmedlemmer (og sammensætte revisionsudvalget), når en ekstern 3. part - som er en offentlig myndighed - dels vil føre tilsyn med udførelsen af kerneopgaven for revisionsudvalget og ikke mindst med vidt forskellige strategiske og finansielle udgangspunkter?