Newsletter | Volume 1

Issue I
Issue II
Issue III
Issue IV
Issue V
Issue VI
Issue VII
Issue VIII
Issue IX
Issue X
Issue XI
Issue XII
Issue XIII
Issue XIV
Issue XV
Issue XVI
Issue XVII
Issue XVIII
Issue XIX
Issue XX
Issue XXI
Issue XXII
Issue XXIII
Issue XXIV
Issue XXV
Issue XXVI
Issue XXVII
Issue XXVIII
Issue XXIX
Issue XXX
Issue XXXI
Issue XXXII
Issue XXXIII
Issue XXXIV
Issue XXXV
Issue XXXVI
Issue XXXVII
Issue XXXVIII

click here to

Subscribe to our newsletterTo Unsubscribe click here

Det er på tide at den statslige sektor tager risikostyring alvorligt ligesom mange store virksomheder har gjort i årevisVirksomheder der er noteret på den amerikanske børs har siden 200,2 hvor den såkaldt "Sarbanes Oxley Act" trådte i kraft, været pålagt at implementere risikostyringsværktøjer for at imødekomme de mange forskellige operationelle risici som virksomhederne står overfor i deres daglige virke.

Den statslige sektor kan lære meget af hvordan bl.a. store amerikanske men også europæiske virksomheder på en professionel og helhedsorienteret måde forsøger at dæmme op for disse risici. Et godt eksempel på manglende risikostyring er de mange fejlslagne it-projekter som staten har igangsat, senest eksemplificeret ved Polsag. Men risici knytter sig også til den daglige styring af organisationen. Staten burde måske i endnu højere grad end de private virksomheder have øje for de risici, der kan påvirke driften af organisationen, men som i yderste tilfælde også kan koste ministeren og regeringen magten.

På den 6. årlige konference om risikostyring den 6. og 7. juni sætter en række kendte danske og udenlandske eksperter og erhvervsfolk fokus på de mange aspekter af risikostyring", og der vil helt sikkert også være noget for den statslige sektor at tage med hjem